Safety and security training!
Advanced Fire Fighting – Avancerad Brandbekämpning (AFF)

Advanced Fire Fighting – Avancerad Brandbekämpning (AFF)

6 850 kr exkl. moms

Utbildningen Avancerad Brandbekämpning är en kurs för dig som exempelvis tjänstgör som däcksbefäl, maskinbefäl eller annan typ av befattning som ansvarar för att leda brandbekämpning ombord. Utbildningen följer direktiven i enlighet med regel A-VI/3 i Manila STCW-konventionen. Efter utbildningen kan du ansöka om det internationella certifikatet Advanced Fire fighting (AFF).

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

25 september26 september27 september
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
06 november07 november08 november
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
18 december19 december20 december
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
05 februari 202006 februari 202007 februari 2020
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
25 mars 202026 mars 202027 mars 2020
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
03 juni 202004 juni 202005 juni 2020
Stockholm / Långholmen
Platser kvar

OM KURSEN: Kursen är för dig som i din befattning ansvarar för att leda brandbekämpning ombord. Kursen är uppdelad i en teoretisk och praktiskdel.

Safetygruppen som en del i Navigationsgruppen, är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare. Brandteori och praktik genomförs av särskilt sakkunniga på brandskydd ombord.

UPPLÄGG: Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet. Vi kommer att utgå samtliga dagar från Långholmen i centrala Stockholm, även den dagen vi skall till brandfältet och det för gemensam transport.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav. Den teoretiska delen kommer att bl.a ge dig kunskaper om räddningsledartaktik, utformandet av en brandbekämpnings- organisation, bekämpning av bränder där farligt gods är involverat, vilka problem som kan uppstå i samband med brandbekämpning samt hur att erhålla en effektiv ledning. Den Praktiska delen innehåller hantering och vård av handbrandsläckare och rökdykarutrustning, rök- och släckövningar, rökdykning samt kemskydd.

LÄNGD: 3 dagar

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inneha certifikat för grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety). Samt ett giltigt läkarintyg för sjöfolk enligt STCW Manila, är ett krav för att delta på utbildningen.

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Vid ett hundraprocentigt närvarande och att alla moment är genomförda under utbildningen, utfärdas ett kursintyg.

Kursintyget bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med regel A-VI/3 i Manila STCW-konventionen och Transportstyrelsens författningssamling TSFS [2013:47].

Med kursintyg kan du ansöka om det internationella certifikatet från Transportstyrelsen med en giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Kurslitteratur består av inbundet kompendium.

BOENDE: Önskas boende i samband med utbildning, kan det bokas med lätthet under fliken ”Boende” i menyraden.