Safety and security training!
KOMBIREFRESH: Advance Fire Fighting and Crowd Management

KOMBIREFRESH: Advance Fire Fighting and Crowd Management

8 850 kr exkl. moms

Denna repetitionsutbildning är för dig som vill fortsätta jobba inom sjöfarten och behöver uppdatera följande certifieringar:

  • Avancerad Brandbekämpning (Advanced Fire Fighting)
  • Krishantering och Mänskligt Beteende (Crises and Crowd Management)

Utbildningen följer direktiven i enligt STCW-koden A-VI/3 och A-V/2-1, 2-3. Efter utbildningen kan du förnya dina certifikat för Avancerad Brandbekämpning (AFF) och Krishantering och Mänskligt Beteende (CCM) i ytterligare fem år.

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

13 - 15 maj
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
24 - 26 juni
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
02 - 04 september
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
14 - 16 oktober
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
25 - 27 november
Stockholm / Långholmen
Platser kvar

OM KURSEN: Du kommer att få:

Avancerad Brandbekämpning – Uppdatering och repetition i att räddningsledartaktik, utformandet av en brandbekämpningsorganisation, bekämpning av bränder där farligt gods är involverat, vilka problem som kan uppstå i samband med brandbekämpning samt hur att erhålla en effektiv ledning.

Krishantering och Mänskligt Beteende – Uppdatering och repetition i krishantering och mänskligt beteende.

Safetygruppen är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare. Brandteori och praktik genomförs av särskilt sakkunniga på brandskydd ombord.

UPPLÄGG: Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

Avancerad Brandbekämpning

Del A – Brandskydd, teori
Del B – Praktiska insats- och ledningsövningar

Krishantering och Mänskligt Beteende
Del A – Fartygets säkerhetsorganisation
Del B – Optimalt utnyttjande av resurser
Del C – Agerande under och efter en nödsituation samt kontroll av passagerare och annan personal vid en nödsituation
Del D – Kommunikation under och efter en nödsituation

LÄNGD: 3 dagar

FÖRKUNSKAPSKRAV: För att få delta på utbildningen, krävs att du:

  • Uppvisar ett tidigare certifikat för Avancerad Brandbekämpning (Advanced Fire fighting)

SAMT

  • Uppvisar ett tidigare certifikat för Krishantering och Mänskligt beteende (Crises and Crowd Management)

Ovanpå detta skall du även ha genomfört minst tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste fem årsperioden, samt kunna uppvisa ett giltigt läkarintyg för sjöfolk enligt STCW Manila.

Uppfyller du INTE ovanstående förkunskapskrav är du varmt välkommen att delta på grundutbildningen för den aktuella kursen.

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Vid ett hundraprocentigt närvarande och att alla moment är genomförda under utbildningen, utfärdas ett kursintyg.

Kursintyg bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med STCW Manila-konventionen regel A-VI/3 och A-V/2-1, 2-3.

Med kursintyg kan du förnya det internationella certifikatet från Transportstyrelsen och det med ytterligare en giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Kurslitteratur består av inbundet kompendium.

BOENDE: Önskar du boka boende i samband med utbildningen, kan det med lätthet göras under rubriken ”Boende” i menyraden.