Safety and security training!
Basic Safety – Grundläggande Säkerhet för Sjöpersonal (BST)

Basic Safety – Grundläggande Säkerhet för Sjöpersonal (BST)

11 450 kr exkl. moms

Basic Safety är en grundläggande säkerhetskurs som krävs för dig som vill arbeta till sjöss i Sverige och internationellt. Utbildningen följer direktiven i enligt Manila STCW-koden A-VI/1-1-4 (IMO 60). Efter utbildningen kan du ansöka för det internationella certifikatet Basic Safety (BST).

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

mån 14 - fre 18 maj 10:00-14:00
Stockholm / Långholmen
Få platser kvar
fre 25 17:30-21:30 - sön 27 maj 09:00-18:00fre 01 17:30-21:30 - sön 03 jun 09:00-18:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
mån 28 10:00-17:00 maj - fre 01 jun 08:00-14:00
Göteborg / Färjenäs
Platser kvar
mån 02 10:00-17:00 - fre 06 jul 09:00-14:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
mån 30 10:00-17:00 jul - fre 03 aug 08:00-14:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
mån 03 10:00-17:00 - fre 07 sep 08:00-14:00
Göteborg / Färjenäs
Platser kvar
mån 03 - fre 07 sep 10:00-14:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
mån 08 10:00-17:00 - fre 12 okt 08:00-14:00
Göteborg / Färjenäs
Platser kvar
mån 08 - fre 12 okt 10:00-14:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar

OM KURSEN: Om du i din befattning ingår i fartygets säkerhetsorganisation behöver du denna utbildning för att få ut tillhörande certifiering. Du kommer att få lära dig grundläggande överlevnadsteknik, sjukvård, hantering av livflotte, evakuering och brandskydd. Du kommer även att få grundläggande kunskaper i rökdykning och att lära dig använda olika släckmedel.

Safetygruppen som en del i Navigationsgruppen, är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare. Brandteori och praktik genomförs av särskilt sakkunniga på brandskydd ombord.

UPPLÄGG: Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet. Vi kommer att utgå samtliga dagar från Långholmen i centrala Stockholm, även den dagen vi skall till brandfältet och det för gemensam transport.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:
Del A – Överlevnadsteknik
Del B – Grundläggande Brandskydd
Del C – Första Hjälpen
Del D – Personlig säkerhet och socialt ansvar

LÄNGD: 5 dagar

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga förkunskapskrav krävs, men ett giltigt läkarintyg för sjöfolk enligt STCW Manila är ett krav för att delta på utbildningen.

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Vid ett hundraprocentigt närvarande och att alla moment är genomförda under utbildningen, utfärdas ett kursintyg.

Kursintyget bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med STCW Manila-konventionen sektion A-VI/1, tabell [A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4] och Transport- styrelsens författningssamling TSFS [2013:47].

Med kursintyg kan du ansöka om det internationella certifikatet från Transportstyrelsen med en giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Kurslitteratur består av inbundet kompendium.

BOENDE: Önskar du boka boende i samband med utbildningen, kan det med lätthet göras under rubriken ”Boende” i menyraden.