Safety and security training!
KOMBIREFRESH: Basic Safety, Advance Fire Fighting & Rescue Boats

KOMBIREFRESH: Basic Safety, Advance Fire Fighting & Rescue Boats

13 950 kr exkl. moms

Denna repetitionsutbildning är för dig som vill fortsätta jobba inom sjöfarten och behöver uppdatera följande certifieringar:

  • Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar (Rescue Boats)
  • Grundläggande säkerhets för Sjöpersonal (Basic Safety)
  • Avancerad Brandbekämpning (Advanced Fire Fighting)

Utbildningen följer direktiven i enligt STCW-koden A-VI/1-1 till 1-4, A-VI/3 och VI/2-1. Efter utbildningen kan du förnya dina certifikat för Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar (LBM), Grundläggande Säkerhet för Sjöpersonal (BST) och Avancerad Brandbekämpning (AFF) i ytterligare fem år.

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

mån 25 nov 08:00-19:00tis 26 - tor 28 nov 08:00-17:00
Stockholm / Långholmen
Få platser kvar
mån 16 dec 08:00-19:00tis 17 - tor 19 dec 08:00-17:00
Stockholm / Långholmen
Få platser kvar
mån 20 jan 2020 08:00-19:00tis 21 - tor 23 jan 2020 08:00-17:00
Stockholm / Långholmen
Få platser kvar
mån 03 feb 2020 08:00-19:00tis 04 - tor 06 feb 2020 08:00-17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
mån 02 mar 2020 08:00-19:00tis 03 - tor 05 mar 2020 08:00-17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
mån 23 mar 2020 08:00-19:00tis 24 - tor 26 mar 2020 08:00-17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
tis 14 apr 2020 08:00-19:00ons 15 - fre 17 apr 2020 08:00-17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
mån 11 maj 2020 08:00-19:00tis 12 - tor 14 maj 2020 08:00-17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
mån 01 jun 2020 08:00-19:00tis 02 - tor 04 jun 2020 08:00-17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
mån 22 jun 2020 08:00-19:00tis 23 - tor 25 jun 2020 08:00-17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar

OM KURSEN: Du kommer att få:

Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar – Uppdatering och repetition i hanteringen av räddningsfarkoster och beredskapsbåtar i samband med evakuering av fartyg.

Grundläggande säkerhet för Sjöpersonal – Uppdatering och repetition av grunderna i överlevnadsteknik, sjukvård, hantering av livflotte, evakuering och brandskydd. Möjlighet kommer även att ges till att repetera grundläggande rökdykning och handhavande av olika släckmedel/släcktekniker.

Avancerad Brandbekämpning – Uppdatering och repetition i att räddningsledartaktik, utformandet av en brandbekämpningsorganisation, bekämpning av bränder där farligt gods är involverat, vilka problem som kan uppstå i samband med brandbekämpning samt hur att erhålla en effektiv ledning.

Safetygruppen som en del i Navigationsgruppen, är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare. Brandteori och praktik genomförs av särskilt sakkunniga på brandskydd ombord.

UPPLÄGG: Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar
Del A – Handhavande av farkoster och båtar
Del C – Hantering av utrustning och överlevande
Del D – Nödsignaler

Grundläggande säkerhet för Sjöpersonal
Del A – Överlevnadsteknik
Del B – Grundläggande Brandskydd
Del C – Första Hjälpen
Del D – Personlig säkerhet och socialt ansvar

Avancerad Brandbekämpning
Del A – Brandskydd, teori
Del B – Praktiska insats- och ledningsövningar

LÄNGD: 4 dagar

FÖRKUNSKAPSKRAV: För att få delta på utbildningen, krävs att du:

  • Uppvisar ett tidigare certifikat för Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar (Survival craft and rescue boats)

SAMT

  • Uppvisar ett tidigare certifikat för grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety), alternativt innehar en behörighet med påteckning om regel VI/1

SAMT

  • Uppvisar ett tidigare certifikat för Avancerad Brandbekämpning (Advanced Fire fighting)

Ovanpå detta skall du även ha genomfört minst tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste fem årsperioden, samt kunna uppvisa ett giltigt läkarintyg för sjöfolk enligt STCW Manila.

Uppfyller du INTE ovanstående förkunskapskrav är du varmt välkommen att delta på grundutbildningen för den aktuella kursen.

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Vid ett hundraprocentigt närvarande och att alla moment är genomförda under utbildningen, utfärdas ett kursintyg.

Kursintyg bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med STCW Manila-konventionen regel A-VI/1-1 till 1-4, A-VI/3 och VI/2-1.

Med kursintyg kan du förnya det internationella certifikatet från Transportstyrelsen och det med ytterligare en giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Kurslitteratur består av inbundet kompendium.

BOENDE: Önskar du boka boende i samband med utbildningen, kan det med lätthet göras under rubriken ”Boende” i menyraden.