Safety and security training!
Crowd and Crisis Management Refresh – Krishantering och Mänskligt Beteende Fortbildning (CCM-R)

Crowd and Crisis Management Refresh – Krishantering och Mänskligt Beteende Fortbildning (CCM-R)

3 950 kr exkl. moms

Denna repetitionsutbildning är för dig som fortsättningsvis skall ansvara för passagerare i en nödsituation, har Crises and Crowd Management certifiering som inte är äldre än fem år och minst genomfört tre månader relevant sjötjänstgöring under den senaste fem års perioden. Utbildningen följer direktiven i enlighet med Manila STCW-koden A-V/2-4, 2-6. Efter utbildningen kan du förnya ditt internationella certifikat för Crises and Crowd Management (CCM).

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

18 oktober, 08:00 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
29 november, 08:00 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
17 januari 2020, 08:00 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
06 mars 2020, 08:00 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
15 maj 2020, 08:00 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
26 juni 2020, 08:00 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar

OM KURSEN: Du kommer att få uppdatering och repetition i krishantering och mänskligt beteende.

Safetygruppen som en del i Navigationsgruppen, är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare.

UPPLÄGG: Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet. Samtliga dagar är vi i vårt utbildningscenter på Långholmen i centrala Stockholm.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och kommer att ge dig repetition i:

  • Organisation av fartygets säkerhetsorganisation
  • Optimalt utnyttjande av resurser
  • Agerandet vid nödsituationer
  • Kontrollen av passagerare och annan personal i en nödsituation
  • Kommunikationen under en nödsituation

LÄNGD: 1 dagar

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inneha ett tidigare certifikat för Krishantering och Mänskligt beteende (Crises and Crowd Management).

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Vid ett hundraprocentigt närvarande och att alla moment är genomförda under utbildningen, utfärdas ett kursintyg.

Kursintyget bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med STCW-koden A-V/2-4, 2-6 och Transportstyrelsens författningssamling TSFS [2013:47].

Med kursintyg kan du förnya det internationella certifikatet från Transportstyrelsen och det med ytterligare en giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Kurslitteratur består av inbundet kompendium.

BOENDE: Önskas boende i samband med utbildning, kan det bokas med lätthet under fliken ”Boende” i menyraden.