Safety and security training!
Crowd and Crisis Management Refresh – Krishantering och Mänskligt Beteende Fortbildning (CCM-R)

Crowd and Crisis Management Refresh – Krishantering och Mänskligt Beteende Fortbildning (CCM-R)

3 950 kr

Denna repetitionsutbildning är för dig som fortsättningsvis skall ansvara för passagerare i en nödsituation, har Crises and Crowd Management certifiering som inte är äldre än fem år och minst genomfört tre månader relevant sjötjänstgöring under den senaste fem års perioden. Utbildningen följer direktiven i enlighet med Manila STCW-koden A-V/2-4, 2-6. Efter utbildningen kan du förnya ditt internationella certifikat för Crises and Crowd Management (CCM).

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

20 oktober
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
15 december
Stockholm / Långholmen
Platser kvar

OM KURSEN: Du kommer att få uppdatering och repetition i krishantering och mänskligt beteende.

Safetygruppen som en del i Navigationsgruppen, är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare.

UPPLÄGG: Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet. Samtliga dagar är vi i vårt utbildningscenter på Långholmen i centrala Stockholm.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och kommer att ge dig repetition i:

  • Organisation av fartygets säkerhetsorganisation
  • Optimalt utnyttjande av resurser
  • Agerandet vid nödsituationer
  • Kontrollen av passagerare och annan personal i en nödsituation
  • Kommunikationen under en nödsituation

LÄNGD: 1 dagar

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inneha ett tidigare certifikat för Krishantering och Mänskligt beteende (Crises and Crowd Management). Samt ett giltigt läkarintyg för sjöfolk enligt STCW Manila, är ett krav för att delta på utbildningen.

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Vid ett hundraprocentigt närvarande och att alla moment är genomförda under utbildningen, utfärdas ett kursintyg.

Kursintyget bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med STCW-koden A-V/2-4, 2-6 och Transportstyrelsens författningssamling TSFS [2013:47].

Med kursintyg kan du förnya det internationella certifikatet från Transportstyrelsen och det med ytterligare en giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Kurslitteratur består av inbundet kompendium.

BOENDE: Önskas boende i samband med utbildning, kan det bokas med lätthet under fliken ”Boende” i menyraden.