Safety and security training!
Crowd and Crisis Management – Krishantering och Mänskligt beteende (CCM)

Crowd and Crisis Management – Krishantering och Mänskligt beteende (CCM)

6 850 kr exkl. moms

Utbildningen är för dig som arbeta till sjöss på större passagerarfartyg i någon av befattningarna; befälhavare, överstyrman, maskinchef, 1:e maskinisten eller i annan roll med direkt ansvar för passagerare i en nödsituation. Utbildningen följer direktiven i enligt Manila STCW-koden A-V/2-4, 2-6. Efter utbildningen kan du ansöka för det internationella certifikatet Crisis and Crowd Management (CCM).

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

20 november21 november22 november
Stockholm / Långholmen
Få platser kvar
22 januari 202023 januari 202024 januari 2020
Stockholm / Långholmen
Få platser kvar
12 februari 202013 februari 202014 februari 2020
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
11 mars 202012 mars 202013 mars 2020
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
01 april 202002 april 202003 april 2020
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
27 april 202028 april 202029 april 2020
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
01 juni 202002 juni 202003 juni 2020
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
24 juni 202025 juni 202026 juni 2020
Stockholm / Långholmen
Platser kvar

OM KURSEN: För dig som har direkt ansvar för passagerare i en nödsituation ombord, krävs en grundläggande utbildning i krishantering och mänskligt beteende enligt STCW Manila. Kursen ger dig kunskap och förståelse för reaktioner och beteende i extrema situationer, att bemöta passagerare i nödsituationer, hantering av egen och besättningens reaktioner, uppföljningsstrategier efter en extrem händelse, fartygets säkerhetsorganisation samt optimalt utnyttjande av fartyget resurser vid exempelvis en evakuering.

Safetygruppen som en del i Navigationsgruppen, är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare.

UPPLÄGG: Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet. Samtliga dagar är vi i vårt utbildningscenter på Långholmen i centrala Stockholm.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

  • Organisation av fartygets säkerhetsorganisation
  • Optimalt utnyttjande av resurser
  • Agerandet vid nödsituationer
  • Kontrollen av passagerare och annan personal i en nödsituation
  • Kommunikationen under en nödsituation

LÄNGD: 3 dagar

FÖRKUNSKAPSKRAV: Ett krav för att delta på utbildningen är en ålder av minst 18år.

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Vid ett hundraprocentigt närvarande och att alla moment är genomförda under utbildningen, utfärdas ett kursintyg.

Kursintyget bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med STCW Manila konventionen A-V/2-4, 2-6 och Transportstyrelsens författningssamling TSFS [2013:47].

Med kursintyg kan du ansöka om det internationella certifikatet från Transportstyrelsen med en giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Kurslitteratur består av inbundet kompendium.

BOENDE: Önskas boende i samband med utbildning, kan det bokas med lätthet under fliken ”Boende” i menyraden.