Safety and security training!
Fast Rescue Boat Refresh – Snabba Beredskapsbåtar Fortbildning (FRB-R)

Fast Rescue Boat Refresh – Snabba Beredskapsbåtar Fortbildning (FRB-R)

3 950 kr exkl. moms

Denna repetitionsutbildning är för dig som ska fortsätta ingå i utryckningsgruppen ombord på ett fartyg som har snabba beredskapsbåtar. Utbildningen följer direktiven i enlighet med sektion A-VI/2, tabell A-VI/2-2 i Manila STCW-konventionen. Efter utbildningen kan du förnya ditt certifikat för Fast Rescue Boat (FRB).

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

26 september, 07:30 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
17 oktober, 07:30 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Inga platser kvar
Fullbokad
07 november, 07:30 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
28 november, 07:30 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
19 december, 07:30 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
16 januari 2020, 07:30 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
06 februari 2020, 07:30 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
05 mars 2020, 07:30 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
26 mars 2020, 07:30 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
17 april 2020, 07:30 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
14 maj 2020, 07:30 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
04 juni 2020, 07:30 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
25 juni 2020, 07:30 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar

OM KURSEN: Du kommer att få uppdatering och repetition i kunskaper och färdigheter i snabba beredskapsbåtars konstruktion och utrustning, hur sjösättning och upptagning utförs, framförande och manövrering genomförs på ett säkert och effektivt sätt.

Safetygruppen som en del i Navigationsgruppen, är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare.

UPPLÄGG: Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet. Samtliga dagar är vi i vårt utbildningscenter på Långholmen i centrala Stockholm.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

Del A – Konstruktion och utrustning
Del B – Handhavande och utrustning för sjösättning/upptagning
Del C – Handhavande av snabba beredskapsbåtar vid sjösättning/upptagning
Del D – Handhavande vid framförandet av en snabb beredskapsbåt
Del E – Handhavande av snabba beredskapsbåtars maskineri

LÄNGD: 1 dagar

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inneha certifikat Snabba Beredskapsbåtar (Fast Rescue Boat). Ovanpå detta skall du även ha genomfört minst tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste fem årsperioden.

Uppfyller du INTE ovanstående förkunskapskrav är du varmt välkommen att delta på grundutbildningen på två dagar. För kursbeskrivning, se här…

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Vid ett hundraprocentigt närvarande och att alla moment är genomförda under utbildningen, utfärdas ett kursintyg.

Kursintyget bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med sektion A-VI/2, tabell A-VI/2-2 i Manila STCW-konventionen och Transportstyrelsens författningssamling TSFS [2013:47].

Med kursintyg kan du förnya det internationella certifikatet från Transportstyrelsen och det med ytterligare en giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Kurslitteratur består av inbundet kompendium.

BOENDE: Önskas boende i samband med utbildning, kan det bokas med lätthet under fliken ”Boende” i menyraden.