Safety and security training!
Heta Arbeten

Heta Arbeten

2 750 kr exkl. moms

2015 år direktiv enligt Brandskyddsföreningens nya utbildningsplan Heta Arbeten, avser arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. Exempelvis svetsning, lödning med gasol eller acetylen, arbete med vinkelslip samt läggning av tätskikt på tak och balkonger med gasol- eller elverktyg.

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

30 september, 09:00 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
28 oktober, 09:00 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
02 december, 09:00 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
Artikelnr: HAB. Kategori: . Taggar: , , .

OM KURSEN: Kursen vänder sig till alla som skall utföra heta arbeten. Kursen följer direktiven enligt Svenska Brandskyddsföreningen.

UPPLÄGG: Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet. Hela dagen är vi i vårt utbildningscenter på Långholmen i centrala Stockholm.

INNEHÅLL: Utbildningen följer 2015 direktiven enligt Svenska Brandskyddsföreningen:

  • Vad som menas med Heta Arbeten
  • Lagstiftning – försäkringsvillkor
  • Genomgång av säkerhetsreglerna
  • Vad som händer om du bryter mot Säkerhetsreglerna
  • Tätskiktsarbete för tak och balkong

LÄNGD: 1 dag

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga förkunskapskrav krävs.

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Vid ett hundraprocentigt närvarande och att alla moment är genomförda under utbildningen, utfärdas ett utbildningsbevis enligt Svenska Brandskyddsföreningen.

LITTERATUR: –