Safety and security training!
Medical Care Refresh – Sjukvårdare ombord Fortbildning (MC-R)

Medical Care Refresh – Sjukvårdare ombord Fortbildning (MC-R)

10 950 kr exkl. moms

Kursen är för dig som är sjukvårdsansvarig på ett fartyg som har längre än två timmar till anlöpbar hamn och behöver förnya ditt Medical Care certifikat. Utbildningen följer direktiven i enlighet med STCW-Manila och Transportstyrelsens förordningar. Efter utbildningen kan du förnya ditt internationella certifikatet Medical Care (MC).

Utbildningen genomförs i samarbete med Adducation AB.

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

10 - 12 september
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
22 - 24 oktober
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
28 - 30 november
Stockholm / Långholmen
Platser kvar

OM KURSEN: Du kommer att få uppdatering och repetition i dina kunskaper att inneha rollen som sjukvårdsansvarig ombord. Kursen är uppdelad i en teoretisk och praktiskdel.

Safetygruppen som en del i Navigationsgruppen, är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare. Utbildning genomförs i samarbete med Adducation AB

UPPLÄGG: Kursen föregås av självstudier med instuderingsuppgifter som skall vara klara inför kursstart. När vi sedan träffas varvar vi föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet. Samtliga dagar är vi i vårt utbildningscenter på Långholmen i centrala Stockholm. I kursplanen ingår även två dagar praktik, som skall genomförs på en akutmottagning. Vilket vi hjälper till att ordna på lämplig ort.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

  • Akut omhändertagande av skadad person ombord enligt LABCDE och HLR-konceptet
  • Omvårdnadsprinciper och åtgärder i mötet med patienten
  • Kontroll av patientens vitalparametrar samt användande av andra bedömningsinstrument
  • Behandlande åtgärder som exempelvis läkemedelsadministrering, fixering av frakturer, omläggning och suturering av sår
  • Åtgärder vid vanliga infektionssjukdomar och medicinska tillstånd
  • Praktiska övningar i omhändertagande av skadad patient, kontakt med radio medical samt dokumentering

LÄNGD: 3 dagar

TIDER: Samtliga dagar börjar vi 08:00 och slutar 17:00, förutom sista kursdagen då vi avslutar 20:00.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Innehar ett certifikat för Medical Care

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Förutsatt att ett hundraprocentigt närvarande, att alla moment är genomförda under utbildningen samt att två dagar praktiken är genomförd med godkänd resultat, kan du förnya ditt certifikat hos Transportstyrelsen med en ny giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Kurslitteratur skickas hem senast fem dagar innan kursstart.

BOENDE: Önskas boende i samband med utbildning, kan det bokas med lätthet under fliken ”Boende” i menyraden.