Safety and security training!
Medical Care Refresh – Sjukvårdare ombord Fortbildning (MC-R)

Medical Care Refresh – Sjukvårdare ombord Fortbildning (MC-R)

9 500 kr exkl. moms

Kursen är för dig som är sjukvårdsansvarig på ett fartyg som har längre än två timmar till anlöpbar hamn och behöver förnya ditt Medical Care certifikat. Utbildningen följer direktiven i enlighet med STCW-Manila och Transportstyrelsens förordningar. Efter utbildningen kan du förnya ditt internationella certifikatet Medical Care (MC).

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

20 januari 202021 - 22 januari 2020
Stockholm / Långholmen
Inga platser kvar
Fullbokad
23 mars 202024 mars 202025 mars 2020
Stockholm / Långholmen
Inga platser kvar
Fullbokad
08 juni 202009 juni 202010 juni 2020
Stockholm / Långholmen
Inga platser kvar
Fullbokad
07 september 202008 september 202009 september 2020
Stockholm / Långholmen
Inga platser kvar
Fullbokad
19 oktober 202020 oktober 202021 oktober 2020
Stockholm / Långholmen
Platser kvar

OM KURSEN: Du kommer att få uppdatering och repetition i dina kunskaper att inneha rollen som sjukvårdsansvarig ombord. Kursen är uppdelad i en teoretisk och praktisk del.

Safetygruppen som en del i Navigationsgruppen, är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare. Utbildning genomförs i samarbete med Adducation AB

UPPLÄGG: Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet.  Samtliga dagar är vi i vårt utbildningscenter på Långholmen i centrala Stockholm.

Utöver kursdagarna så ska du som kursdeltagarna genomföra en sjukvårdspraktik på antingen två dagar vid en akutmottagning, alternativt en dag ytterligare på vårt utbildningscenter med praktiska sjukvårdsövningar. Meddela vid din kursbokning vad just du önskar, så hjälper vi dig.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

  • Akut omhändertagande av skadad person ombord enligt LABCDE och HLR-konceptet
  • Omvårdnadsprinciper och åtgärder i mötet med patienten
  • Kontroll av patientens vitalparametrar samt användande av andra bedömningsinstrument
  • Behandlande åtgärder som exempelvis läkemedelsadministrering, fixering av frakturer, omläggning och suturering av sår
  • Åtgärder vid vanliga infektionssjukdomar och medicinska tillstånd
  • Praktiska övningar i omhändertagande av skadad patient, kontakt med radio medical samt dokumentering

LÄNGD: 3 dagar

TIDER: Samtliga dagar börjar vi 08:00 och slutar 17:00, förutom sista kursdagen då vi avslutar 20:00.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Innehar ett certifikat för Medical Care

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Förutsatt att ett hundraprocentigt närvarande, att alla moment är genomförda under utbildningen samt att två dagar praktiken är genomförd med godkänd resultat, kan du förnya ditt certifikat hos Transportstyrelsen med en ny giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Kurslitteratur skickas hem senast fem dagar innan kursstart.

BOENDE: Önskas boende i samband med utbildning, kan det bokas med lätthet under fliken ”Boende” i menyraden.