Safety and security training!
Medical Care – Sjukvårdare ombord (MC)

Medical Care – Sjukvårdare ombord (MC)

10 500 kr exkl. moms

På fartyg som har längre än 2 timmar till anlöpbar hamn krävs sjukvårdsansvariga ombord som har giltigt Medical Care certifikat utfärdat av transportstyrelsen. Utbildningen följer direktiven i enlighet med Transportstyrelsens förordningar.

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

20 - 22 januari 2020
Stockholm / Långholmen
En plats kvar
23 - 24 mars 202025 mars 2020
Stockholm / Långholmen
Inga platser kvar
Fullbokad
08 - 09 juni 202010 juni 2020
Stockholm / Långholmen
Få platser kvar
07 - 08 september 202009 september 2020
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
19 - 20 oktober 202021 oktober 2020
Stockholm / Långholmen
Platser kvar

OM KURSEN: På fartyg som har längre än 2 timmar till anlöpbar hamn krävs sjukvårdsansvariga ombord som har ett giltigt Medical Care certifikat utfärdat av transportstyrelsen.

Safetygruppen som en del i Navigationsgruppen, är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare.

UPPLÄGG: Kursen föregås av utökade självstudier med instuderingsuppgifter som skall vara klara inför kursstart. När vi sedan träffas varvar vi föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet. Samtliga dagar är vi i vårt utbildningscenter på Långholmen i centrala Stockholm.

Utöver kursdagarna så ska du som kursdeltagarna genomföra en två dagar sjukvårdspraktik vid en akutmottagning. Meddela vid din kursbokning när efter kurs och på vilken ort du önskar genomföra praktiken, så hjälper vi dig.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

  • Akut omhändertagande av skadad person ombord enligt LABCDE och HLR-konceptet
  • Omvårdnadsprinciper och åtgärder i mötet med patienten
  • Kontroll av patientens vitalparametrar samt användande av andra bedömningsinstrument
  • Behandlande åtgärder som exempelvis läkemedelsadministrering, fixering av frakturer, omläggning och suturering av sår
  • Åtgärder vid vanliga infektionssjukdomar och medicinska tillstånd
  • Praktiska övningar i omhändertagande av skadad patient, kontakt med radio medical samt dokumentering

LÄNGD: 3 dagar + ca 1 dag självstudier inför kursstart

TIDER: Samtliga dagar börjar vi 08:00 och slutar 17:00, förutom sista kursdagen då vi avslutar 20:00.

FÖRKUNSKAPSKRAV: Tidigare genomförd första hjälpen utbildning inom de senaste fem åren, motsvarande den som ges i Basic Safety enligt TSFS 2011:116 och bilaga 12.

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Förutsatt att ett hundraprocentigt närvarande, att alla moment är genomförda under utbildningen samt att två dagar praktiken är genomförd med godkänd resultat, kan du förnya ditt certifikat hos Transportstyrelsen med en ny giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Kurslitteratur skickas hem senast fem dagar innan kursstart.

BOENDE: Önskas boende i samband med utbildning, kan det bokas med lätthet under fliken ”Boende” i menyraden.