Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'update_order_status' not found or invalid function name in /home/safetyg9/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286
Port Facility Security Officer – Hamnanläggningens skyddschef (PFSO) | SAFETY FIRST
Safety and security training!
Port Facility Security Officer – Hamnanläggningens skyddschef (PFSO)

Port Facility Security Officer – Hamnanläggningens skyddschef (PFSO)

7 750 kr exkl. moms

De hamnanläggningar som omfattas av ISPS-koden ska utse en person med särskilt ansvar för sjöfartsskyddet i hamnanläggningen, benämnd hamnanläggningens skyddschef, PFSO (Port Faciltiy Security Officer). SafetyGruppen har skapat en utbildning som uppfyller de obligatoriska utbildningskraven som ställs i ISPS-koden för befattningen.

Kursen bedrivs i tätt samarbete med Peter Baltzer.

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

19 - 20 november
Stockholm / Långholmen
Få platser kvar

Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/safetyg9/public_html/wp-content/themes/theretailer/woocommerce/single-product/meta.php on line 15
Kategori: .

OM KURSEN:

Den 1 juli 2004 trädde ISPS-koden i kraft och med det ska bl.a. hamnanläggningar som tar emot anlöp från fartyg som omfattas av ISPS-koden ha en tjänstgörande skyddschef för hamnanläggningen (Port Facility Security Officer).

SafetyGruppen har Sveriges mest omfattande kursutbud inom sjöfarts- och hamnskydd. Vi erbjuda också konsulter för arrangerande av skyddsövningar på fartyg och i hamnar.

UPPLÄGG: Kursen föregås av självstudier. Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet. Kursen genomförs på vårt utbildningscenter, lokaliserat på Långholmen i centrala Stockholm.

INNEHÅLL: Utbildningen omfattar bl.a. följande delar:

 • Sjöfartskyddsförvaltning
 • Tillämpliga internationella konventioner, koder och rekommendationer
 • Tillämpliga statliga lagar och förordningar
 • Andra sjöfartsskyddsorganisationers ansvarsområden och funktioner
 • Metoder för skyddsutredning av hamnanläggningen
 • Metoder för sjöfartsskyddsbesiktning och skyddsinspektioner av fartyg och hamnanläggningar
 • Verksamhet och förhållanden på fartyg och i hamn
 • Sjöfartsskyddsåtgärder på fartyg och i hamnanläggning
 • Beredskap och insatser i nödsituationer samt katastrofplanering
 • Instruktionsmetoder för sjöfartsskyddsutbildning och -övningar, inbegripet sjöfartsskyddsåtgärder och -förfaranden
 • Hantering av känslig, skyddsrelaterad information och skyddsrelaterade meddelanden
 • Kunskap om aktuella säkerhetshot och hotbilder
 • Igenkännande och upptäckt av vapen, farliga ämnen och anordningar
 • Igenkännande på icke-diskriminerande basis av egenskaper och beteendemönster hos personer som sannolikt hotar säkerheten
 • Teknik som används för att kringgå skyddsåtgärder
 • Sjöfartsskyddsutrustning och -system samt deras begränsningar vid drift
 • Metoder för revision, inspektion, kontroll och övervakning
 • Metoder för kroppsvisitation och icke-störande inspektioner
 • Sjöfartsskyddsövningar, inbegripet övningar med fartyg
 • Utvärdering av sjöfartsskyddsövningar

Ref.: avsnitt 18.1 del A ISPS-koden, punkt 18.1 del B ISPS-koden samt IMO Model course 3.21

LÄNGD: 2 dag

FÖRKUNSKAPSKRAV: Inga förkunskapskrav krävs.

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Kursen kräver närvaro vid samtliga moment, varefter kursintyg utfärdas.

LITTERATUR: Kurslitteratur består av inbundet kompendium.

BOENDE: Önskas boende i samband med utbildning, kan det bokas med lätthet under fliken ”Boende” i menyraden.