Safety and security training!
Ship Security Officer – Sjöfartsskydd för fartygets skyddschef (SSO)

Ship Security Officer – Sjöfartsskydd för fartygets skyddschef (SSO)

7 950 kr exkl. moms

Den 1 juli 2004 trädde ISPS-koden i kraft och med det ska bl.a. passagerarfartyg i internationell fart ha en tjänstgörande skyddschef (Ship Security Officer) ombord. Denne ska medverka i och leda skyddsarbetet. Kursen följer STCW-koden A-VI/5. Efter utbildningen kan du ansöka om det internationella certifikatet Ship Security Officer (SSO)

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

11-12 maj, 09:00 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
04-05 oktober, 09:00 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
05 - 06 oktober
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
15-16 december, 09:00 - 17:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
15 - 16 december
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
Kategori: .

OM KURSEN: Per den 1 juli 2004 trädde ISPS-koden i kraft och med det skall bl.a. passagerare fartyg ha en tjänstgörande säkerhetschef (Ship Security Officer) ombord för att medverka i och leda skyddsarbetet. Kursen följer direktiven i enligt Manila STCW-koden A-VI/5. Efter utbildningen kan du söka ut det internationella certifikatet Ship Security Officer (SSO).

Safetygruppen är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare.

UPPLÄGG: Kursen föregås av självstudier. Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet. Kursen genomförs på vårt utbildningscenter, lokaliserat på Långholmen i centrala Stockholm.

INNEHÅLL: Kursen behandlar bl.a. lagstiftning, ansvar för sjöfartsskyddet, skyddsnivå, skyddsutredning och skyddsplan och skyddsutrustning, hotidentifiering och skyddsåtgärder, beredskap, träning och övningar samt inspektioner och certifiering.

LÄNGD: 2 dag

FÖRKUNSKAPSKRAV: Fullgjort sjötjänsttid enligt Transportstyrelsens bestämmelser.

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Kursen kräver närvaro vid samtliga moment, varefter kurinstyg utfärdas.

Kursintyget visar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med STCW-koden A-VI/5.

Med kursintyg kan du ansöka om det internationella certifikatet från Transportstyrelsen.

LITTERATUR: Kurslitteratur består av två böcker.

BOENDE: Önskas boende i samband med utbildning, kan det bokas med lätthet under fliken ”Boende” i menyraden.