Safety and security training!
Rescue Boats Refresh – Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar Fortbildning (LBM-R)

Rescue Boats Refresh – Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar Fortbildning (LBM-R)

2 750 kr exkl. moms

Denna repetitionsutbildning är för dig som vill fortsätta att vara utsedd livbåtschef alternativ båtchef eller verkar i en annan roll som ansvarande för livräddningsutrustningen. Har Survival craft and rescue boats certifiering sedan tidigare, samt minst genomfört tre månader relevant sjötjänstgöring under den senaste fem års perioden. Utbildningen följer direktiven i enligt med STCW Manila-konventionen A-VI/2-1. Efter utbildningen kan du förnya ditt internationella certifikat för Survival craft and rescue boats (LBM).

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

14 april, 08:00 - 19:00
Stockholm / Långholmen
Få platser kvar
11 maj, 08:00 - 19:00
Stockholm / Långholmen
Få platser kvar
01 juni, 08:00 - 19:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
22 juni, 08:00 - 19:00
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
31 augusti, 08:00 - 18:30
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
21 september, 08:00 - 18:30
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
12 oktober, 08:00 - 18:30
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
02 november, 08:00 - 18:30
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
23 november, 08:00 - 18:30
Stockholm / Långholmen
Platser kvar
14 december, 08:00 - 18:30
Stockholm / Långholmen
Platser kvar

OM KURSEN: Du kommer att få uppdatering och repetition i hanteringen av räddningsfarkoster och livflottar i samband med evakuering av fartyg.

Safetygruppen är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare.

UPPLÄGG: Vi varvar föreläsningar, reflektioner, diskussioner och frågor med praktiska moment under utbildningen, med syfte att på bästa sätt befästa kunskaperna i långtidsminnet. Samtliga dagar är vi på vårt utbildningscenter, lokaliserat på Långholmen i centrala Stockholm.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

Del A – Handhavande av farkoster och båtar
Del C – Hantering av utrustning och överlevande
Del D – Nödsignaler

LÄNGD: 1 dag (Förlängd dag 08:00 – 19:00)

FÖRKUNSKAPSKRAV: Ett krav för att delta på utbildningen är att inneha ett certifikat för Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar (Survival craft and rescue boats). Ovanpå detta skall du även ha genomfört minst tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste fem årsperioden.

Uppfyller du INTE ovanstående förkunskapskrav är du varmt välkommen att delta på grundutbildningen på två dagar. För kursbeskrivning, se här…

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Vid ett hundraprocentigt närvarande och att alla moment är genomförda under utbildningen, utfärdas ett kursintyg.

Kursintyget bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med STCW Manila-konventionen VI/2-1 och Transportstyrelsens författningssamling TSFS [2013:47].

Med kursintyg kan du förnya det internationella certifikatet från Transportstyrelsen och det med ytterligare en giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Kurslitteratur består av inbundet kompendium.

BOENDE: Önskas boende i samband med utbildning, kan det bokas med lätthet under fliken ”Boende” i menyraden.