Safety and security training!

Baskombination: BST, AFF, PSCRB

STCW-Refresh Guide, steg 2 av 3

Du har valt basbehovet av att förnya säkerhets-certifikaten BST, AFF och RB, vilket ger dig följande refreshkombinationer att välja på:

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boat

Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boat

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boat + Crowd and Crisis Management

Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boat + Crowd and Crisis Management

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boat + Medical First Aid

Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boat + Medical First Aid

Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boat + Medical Care

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boat + Fast Rescue Boat + Crowd and Crisis Management

Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boat + Fast Rescue Boat + Crowd and Crisis Management

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boat + Fast Rescue Boat+Medical First Aid

Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boat + Fast Rescue Boat+Medical First Aid

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP