Safety and security training!

Baskombination: BST, AFF

STCW-Refresh Guide, steg 2 av 3

Du har valt basbehovet av att förnya säkerhets-certifikaten BST och AFF, vilket ger dig följande refreshkombinationer att välja på:

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Advance Fire Fighting

Basic Safety, Advance Fire Fighting

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boat + Crowd and Crisis Management

Basic Safety, Advance Fire Fighting + Crowd and Crisis Management

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Advance Fire Fighting + Fast Rescue Boat

Basic Safety, Advance Fire Fighting + Fast Rescue Boat

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Advance Fire Fighting + Medical First Aid

Basic Safety, Advance Fire Fighting + Medical First Aid

Basic Safety, Advance Fire Fighting + Medical Care

Basic Safety, Advance Fire Fighting, Fast Rescue Boat & Crises and Crowd Management

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Advance Fire Fighting + Fast Rescue Boat+Medical First Aid

Basic Safety, Advance Fire Fighting + Fast Rescue Boat+Medical First Aid

 

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP