Safety and security training!

Baskombination: BST, PSCRB

STCW-Refresh Guide, steg 2 av 3

Du har valt basbehovet av att förnya säkerhets-certifikaten BST och RB, vilket ger dig följande refreshkombinationer att välja på:

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Rescue Boat

Basic Safety, Rescue Boat

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Rescue Boat + Fast Rescue Boat

Basic Safety, Rescue Boat + Fast Rescue Boat

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Rescue Boat + Medical First Aid

Basic Safety, Rescue Boat + Medical First Aid


Basic Safety, Rescue Boat + Medica Care

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Rescue Boat + Crowd and Crisis Management

Basic Safety, Rescue Boat + Crowd and Crisis Management

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Rescue Boat + Fast Rescue Boat + Crowd and Crisis Management

Basic Safety, Rescue Boat + Fast Rescue Boat + Crowd and Crisis Management

STCW-Guide - Baskombination: Basic Safety, Rescue Boat + Fast Rescue Boat, Medical First Aid

Basic Safety, Rescue Boat + Fast Rescue Boat, Medical First Aid

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP