Safety and security training!

Fortsättningskurser, STCW-Manila

[title_subtitle title=”Fortsättningskurser, STCW-Manila” title_size=”38″]

Som ackrediterad utbildningsgenomförare av Transportstyrelsen, erbjuder vi de internationella förberedande kurserna till STCW-Manila sjösäkerhetscertifikat. Fortsättningskurserna är till förnyelse (sk. refresh) av befintligt certifikat. Om det är flera certifikat som du behöver förnya, kan vi erbjuda olika paketeringar se: ”Kombirefresh”.

Advanced Fire Fighting Refresh – Avancerad Brandbekämpning Fortbildning (AFF-R)

Denna repetitionsutbildning är för dig som vill fortsätta att ansvara för att leda brandbekämpning ombord, har Advanced Fire fighting certifiering som inte är äldre än fem år och minst genomfört tre månader relevant sjötjänstgöring under den senaste fem års perioden. Utbildningen följer direktiven i enlighet med regel A-VI/3 i Manila STCW-konventionen. Efter utbildningen kan du förnya ditt certifikat för Advanced Fire fighting (AFF).

Basic Safety Refresh – Grundläggande Säkerhet för Sjöpersonal Fortbildning (BST-R)

Denna repetitionsutbildning är för dig som vill fortsätta jobba inom sjöfarten, har Basic Safety certifiering som inte är äldre än fem år och minst genomfört tre månader relevant sjötjänstgöring under den senaste fem års perioden. Utbildningen följer direktiven i enligt STCW-koden A-VI/1-1-4 och efter utbildningen kan du förnya ditt certifikat för Basic Safety (BST).

Crowd and Crisis Management Refresh – Krishantering och Mänskligt Beteende Fortbildning (CCM-R)

Denna repetitionsutbildning är för dig som fortsättningsvis skall ansvara för passagerare i en nödsituation, har Crises and Crowd Management certifiering som inte är äldre än fem år och minst genomfört tre månader relevant sjötjänstgöring under den senaste fem års perioden. Utbildningen följer direktiven i enlighet med Manila STCW-koden A-V/2-4, 2-6. Efter utbildningen kan du förnya ditt internationella certifikat för Crises and Crowd Management (CCM).

Fast Rescue Boat Refresh – Snabba Beredskapsbåtar Fortbildning (FRB-R)

Denna repetitionsutbildning är för dig som ska fortsätta ingå i utryckningsgruppen ombord på ett fartyg som har snabba beredskapsbåtar. Utbildningen följer direktiven i enlighet med sektion A-VI/2, tabell A-VI/2-2 i Manila STCW-konventionen. Efter utbildningen kan du förnya ditt certifikat för Fast Rescue Boat (FRB).

Medical Care Refresh – Sjukvårdare ombord Fortbildning (MC-R)

Kursen är för dig som är sjukvårdsansvarig på ett fartyg som har längre än två timmar till anlöpbar hamn och behöver förnya ditt Medical Care certifikat. Utbildningen följer direktiven i enlighet med STCW-Manila och Transportstyrelsens förordningar. Efter utbildningen kan du förnya ditt internationella certifikatet Medical Care (MC).

Rescue Boats Refresh – Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar Fortbildning (LBM-R)

Denna repetitionsutbildning är för dig som vill fortsätta att vara utsedd livbåtschef alternativ båtchef eller verkar i en annan roll som ansvarande för livräddningsutrustningen. Har Survival craft and rescue boats certifiering som inte är äldre än fem år, minst genomfört tre månader relevant sjötjänstgöring under den senaste fem års perioden. Utbildningen följer direktiven i enligt med STCW Manila-konventionen A-VI/2-1. Efter utbildningen kan du förnya ditt internationella certifikat för Survival craft and rescue boats (LBM).

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP