Safety and security training!

fragor-svar

Frågor och svar – Safetygruppen

1. Hur funkar det med ansökan av certifikat från Transportstyrelsen?

Efter avslutad utbildning och mot uppvisande av läkarintyg för sjöfolk så kommer vi att registrera dig på Transportstyrelsen. När du är registrerad skickas en lathund ut via mail hur du går tillväga med din ansökan.

2. Vad är ett läkarintyg för sjöfolk och när måste jag ha det?

Alla som jobbar till sjöss enligt internationella regelverk STCW, måste ha ett giltigt speciellt läkarintyg för att säkerställa att du inte har någon sjukdom eller liknande som utgör fara för dig eller någon annan ombord.

Genomför du en kurs hos oss som leder till STCW-certifiering, måste du i uppstarten av utbildningen, uppvisa ett giltigt läkarintyg i enlighet med STCW Manila.

När du bokar tid för läkarundersökning, säkerställ att läkaren är ansluten till Transportstyrelsens Sjöläkarwebb för att kunna utfärda läkarintyg i enlighet med STCW Manila. Se Transportstyrelsens aktuella lista över anslutna läkare.

Ytterligare information finner du på Transportstyrelsens sida Läkarintyg för sjöfolk.

3. Mina certifikat är de äldre och är utfärdade på gult papper, vad måste jag göra och när?

Från och med den 1 januari 2017 måste alla certifikatet för sjömän vara utfärdade enligt STCW-Manila, vilket är den reviderade STCW-konventionen som infördes för att det fanns ett behov av mer utbildning och att den tidigare konventionen, STCW-95, försvagats. Behörigheter som är i enlighet STCW-Manila är utfärdade på blått papper och behörigheter i enlighet med den äldre konventionen är utfärdade på gult papper. De nya certifikaten har även en högre säkerhet än tidigare.
I länken nedan kan du läsa mer om vad du som har äldre certifikat behöver göra för att dina behörigheter ska vara giltiga efter 31 december 2016.

skrivelse_manila_sjoman_20140925

4. Jag har en annan fråga

Om du inte fått svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller mail. 08-410 215 50 alternativt info@safetygruppen.se

5. Vad är STCW?

Regelverket för nautiska behörigheter internationellt styrs i regelverket Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). Vilket är av den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) antagen när det gäller sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning.

6. Vad är Manila-konventionen?

Då den tekniska utvecklingens frammarsch ombord gjort att säkerhetskraven på nautiska behörigheter blivit föråldrad i regelverket International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW). Genomfördes på initiativ av den Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) en revidering som godkändes i Manila juni 2010, vilket kallas Manila-konventionen.

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP