Safety and security training!

Grundkurser, STCW-Manila

[title_subtitle title=”Grundkurser, STCW-Manila” title_size=”38″]

Som ackrediterad utbildningsgenomförare av Transportstyrelsen, erbjuder vi de internationella förberedande kurserna till STCW-Manila sjösäkerhetscertifikat. Grundkurserna är för förstagångsutfärdande av certifikat. Även om du tidigare genomfört en grundkurs och innehaft certifikatet, kan du behöva gå om grundkursen och det för att du av någon anledning inte har rätt enlighet med Transportstyrelsen riktlinjer att förnya certifikatet med en sk. fortsättningskurs (Refresh).

Advanced Fire Fighting – Avancerad Brandbekämpning (AFF)

Utbildningen Avancerad Brandbekämpning är en kurs för dig som exempelvis tjänstgör som däcksbefäl, maskinbefäl eller annan typ av befattning som ansvarar för att leda brandbekämpning ombord. Utbildningen följer direktiven i enlighet med regel A-VI/3 i Manila STCW-konventionen. Efter utbildningen kan du ansöka om det internationella certifikatet Advanced Fire fighting (AFF).

Basic Safety – Grundläggande Säkerhet för Sjöpersonal (BST)

Basic Safety är en grundläggande säkerhetskurs som krävs för dig som vill arbeta till sjöss i Sverige och internationellt. Utbildningen följer direktiven i enligt Manila STCW-koden A-VI/1-1-4. Efter utbildningen kan du ansöka för det internationella certifikatet Basic Safety (BST).

Crowd and Crisis Management – Krishantering och Mänskligt beteende (CCM)

Utbildningen är för dig som arbeta till sjöss på större passagerarfartyg i någon av befattningarna; befälhavare, överstyrman, maskinchef, 1:e maskinisten eller i annan roll med direkt ansvar för passagerare i en nödsituation. Utbildningen följer direktiven i enligt Manila STCW-koden A-V/2-4, 2-6. Efter utbildningen kan du ansöka för det internationella certifikatet Crisis and Crowd Management (CCM).

Fast Rescue Boat – Snabba Beredskapsbåtar (FRB)

Utbildningen är för dig som ingår i utryckningsgruppen ombord på ett fartyg som har snabba beredskapsbåtar. Utbildningen följer direktiven i enlighet med sektion A-VI/2, tabell A-VI/2-2 i Manila STCW-konventionen. Efter utbildningen kan du ansöka om det internationella certifikatet Fast Rescue Boat (FRB).

Medical Care – Sjukvårdare ombord (MC)

På fartyg som har längre än 2 timmar till anlöpbar hamn krävs sjukvårdsansvariga ombord som har giltigt Medical Care certifikat utfärdat av transportstyrelsen. Utbildningen följer direktiven i enlighet med Transportstyrelsens förordningar. Efter utbildningen kan du förnya ditt internationella certifikatet Medical Care (MC).

Medical First Aid – Grundläggande sjukvård Ombord (MFA)

För dig som ska eller tjänstgör på fartyg i en roll där du förväntas utföra grundläggande sjukvård. Utbildningen följer direktiven i enlighet med sektion A-VI/4-1 i Manila STCW-konventionen. Efter utbildningen kan du ansöka om det internationella certifikatet Medical First Aid (MFA).

Rescue Boats – Handhavande av Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar, fd Båtmansintyg (LBM)

Utbildningen är för dig ombord som är utsedd till livbåtschef alternativ båtchef eller i annan roll som ansvarar för hanteringen av livräddningsutrustningen. Utbildningen följer direktiven i enligt med STCW Manila konventionen A-VI/2-1. Efter utbildningen kan du ansöka för det internationella certifikatet Survival craft and rescue boat (LBM).

Security Awareness, Seafarers with Designated Security Duties – Grundläggande sjöfartsskyddsutbildning för sjömän med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter (SDSD)

Denna kurs är för dig som har en befattning om bord på ett fartyg som lyder lyder under ISPS-koden och ingår i en befattning som omfattas av skyddsplanen ombord. Kursen följer direktiven i enligt Manila STCW-koden A-VI/6-2. Efter utbildningen kan du ansöka för det internationella certifikatet Security Awareness for Seafarers with Designated Security Duties (SDSD).

Ship Security Officer – Sjöfartsskydd för fartygets skyddschef (SSO)

Den 1 juli 2004 trädde ISPS-koden i kraft och med det ska bl.a. passagerarfartyg i internationell fart ha en tjänstgörande skyddschef (Ship Security Officer) ombord. Denne ska medverka i och leda skyddsarbetet. Kursen följer STCW-koden A-VI/5. Efter utbildningen kan du ansöka om det internationella certifikatet Ship Security Officer (SSO).

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP