Safety and security training!

Hem- copy

Safetygruppen är ett ledande utbildningsföretag inom områdena:

  • Sjösäkerhet
  • Krishantering
  • Inrymning / Utrymning
  • Första Hjälpen (L-ABCDE)
  • Hjärt-Lungräddning (D-HLR)
  • Brandbekämpning och systematiskt brandskydd

Våra utbildningar riktar sig till ett flertal målgrupper. För att se de mest relevanta utbildningarna för dig, välj från nedan den som passar bäst in på dig…

[banner_simple_height title=”SAFETY FIRST” subtitle=”Safetygruppen är ett ledande utbildningsföretag inom skydd och säkerhet. Utbildningscentret är lokaliserat på Långholmen i centrala Stockholm och våra utbildningar kan anpassas efter behov samt genomföra efter önskemål runt om i landet.” link_url=”https://safetygruppen.se/om-oss/” inner_stroke_color=”#ff0a09″ height=”150px” sep_color=”#ff0a09″]

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP