Safety and security training!

Information om Covid-19

Information om utbildningsverksamheten & Covid-19

Vi genomför alla utbildningar enligt ordinarie schema och följer mycket noggrant myndigheternas råd gällande sammankomster och liknande verksamhet.

För att minimera risk för smittspridning har vi som utbildare vidtagit ett antal åtgärder. Vi ber våra deltagare att följa allmänna råd runt covid-19 och att stanna hemma om du är sjuk.

Skulle myndigheternas råd eller direktiv ändras och påverka vår utbildningsverksamhet så kommer vi att kommunicera detta till alla bokade deltagare via mail och vår hemsida.

Väl mött!

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP