Safety and security training!

Inloggning Eacademy

Både grund- och fortsättningskurserna i Basic Safety, Räddningsfarkoster och beredskapsbåtar, Avancerad brandbekämpning samt Medical Care genomförs delvis som E-learning. Logga in för att påbörja dina förstudier via knappen eller enligt instruktion i din kallelse som du fått från oss i samband med din bokning.

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP