Safety and security training!
Köpvillkor

Köpvillkor

1. Allmänt
Safetygruppen är en del av Svenska Navigationsgruppen AB med org. nr. 556796-5693, nedan kallat Safetygruppen, säljer säkerhetsutbildningar till privatpersoner och företag. För att boka och betala hos oss måste du vara minst 18 år. Genomförd bokning innebär att du samtycker till att namn och mailadress registreras i vårt kundregister. De uppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras eller säljas vidare på något sätt eller i någon form.

2. Priser
Priserna framgår på vår portal och är alltid aktuella och är exklusive gällande mervärdeskatt. Safetygruppen förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna. Varken prissänkningar eller prishöjningar som presenteras på vår hemsida påverkar en kursbokning som Du redan betalat.

3. Köp
När Du bokar och betalar en kurs över internet ingås ett avtal om köp när du accepterat villkoren och ”Slutför betalninen” i kassan. Därefter skickas automatiskt en preliminär orderbekräftelse till dig via e-post (förutsatt att du lämnat rätt e-postadress). Du kan då kontrollera vad du beställt från oss. Om något blivit fel eller om du vill ändra något kontaktar du oss via e-post eller telefon.

Safetygruppen har rätt att ställa in kurs om denna inte får tillräckligt många deltagare för att kunna genomföras. Kursdeltagare som redan betalat kursavgift erbjuds i så fall annat kursdatum.
Personer som är under 18 år och vill genomföra utbildningar hos Safetygruppen måste ha målsmans godkännande och att köpet genomförs av målsman.

4. Betalning
Betalning kan ske med faktura eller via elektronisk direktbetalning enligt nedan:

Faktura
I samband med bokningsbekräftelse, utställs faktura på trettio (30) dagar netto.

Elektronisk direktbetalning
Vi accepterar betalningar från de vanligaste typerna av kort: VISA och Mastercard. Du är skyldig att tillse att medel finns på kortkontot fram till dess Safetygruppen tillgodogjort sig betalningen. Du kan även göra Din betalning direkt genom Din Internetbank (Handelsbanken, SEB, Swedbank och Nordea ).

Alla elektroniska köp kopplas till Paynova med PCI, DSS-certifiering, vilket betyder att Din kortinformation endast går till Paynova och inlösande bank. Överföringen av information är krypterad med SSL kryptering. Ingen får ta del av denna kortinformation vilket ökar säkerheten för dig som kund.

Observera att när du betalar med kontokort eller direktbank på Internet, så sparas inte kortnumren eftersom den största säkerhetsrisken med kort på nätet är att kortnumren lagras. Det skulle innebära att obehöriga kan komma åt dem. Det riskerar du inte hos oss eftersom Paynova skapar istället ett chiffrerat ”fingeravtryck” av delar av kortnumret som aldrig kan användas för att återskapa ett kortnummer. – Därför kan du tryggt betala med kort eller bank hos Safetygruppen.

5. Avbokning eller ombokning
Våra av- och ombokningsregler är baserade på Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretags (SAUF) riktlinjer.

  • Kursbokningen är bindande så snart vi accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
  • Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till fyra veckor innan kursstart.
  • Vid av- eller ombokning 4 – 2 veckor före kursstart debiteras beställaren 50% av kursavgiften.
  • Vid av- eller ombokning senare än två veckor före kursstart debiteras beställaren 100% av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan kursplatsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med oss.

6. Sjukdom
Blir Du allvarligt sjuk och inte kan delta i Din kurs, kan hälften av inbetalad kursavgift återbetalas mot uppvisande av läkarintyg. Sådan återbetalning förutsätter att Du meddelat Safetygruppen ditt sjukdomsfall, senast 24 timmar före kursstart.

7. Kursinformation
Safetygruppen reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen som finns på hemsidan samt kan ej heller garantera att bilder exakt återger båtars eller annan utrustnings verkliga utseende.