Safety and security training!

Detaljvy-sida

« Bakåt

ADR 1.3 & SJÖFS


Kursbeskrivning

Avsändare, dokumentation, märkning, klass, förpackningsgrupp, UN-nummer, RIB, anpassade turtyper för färjan, skydd och åtgärder vid olycka

Tid

1 dag, 10:00 - 16:30
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP