Safety and security training!

Detaljvy-sida

« Bakåt

Advanced Fire Fighting


Kursens mål

Den här utbildningen föregås inte av obligatoriska förstudier.

Målgrupp

Efter genomgången och godkänd samt att samtliga förkunskapskrav är uppnådda registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsen. Du söker själv ut ditt certifikat hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förkunskaper

- Certifikat ”Grundläggande Säkerhet” ej äldre än fem år, alternativt behörighet med påteckning om regel VI/1
- Svenskt sjöläkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW 2010 Manila för sjögående personal.

Vid kursstarten uppvisas
- Giltig legitimation.

Citat

Conducted STCW-Manila content:

  • Control fire-fighting operations aboard ships (table A-VI/3, 1-8)

Tid

3 dagar, 08:00 - 18:30

Pris

Deltagaravgift 6 850 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP