Safety and security training!

Detaljvy-sida

« Bakåt

eBasic Safety Refresh


Kursens mål

Den här utbildningen föregås av obligatoriska förstudier som motsvarar 5 timmar 20 minuter instruktörsledd undervisning. Vi rekommenderar att tiden planeras in väl för att slutföra dessa innan kursstart.

Målgrupp

Efter genomgången och godkänd samt att samtliga förkunskapskrav är uppnådda registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsen. Du söker själv ut ditt certifikat hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förkunskaper

- Certifikat "Grundläggande säkerhet (STCW Basic Safety)", alternativt behörighet med påteckning om regel VI/1
- Bevis på tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste femårsperioden
- Svenskt sjöläkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW 2010 Manila för sjögående personal.

Förkunskapskraven kontrolleras på dina sidor hos Transportstyrelsens sjömanswebb. Om något av ovanstående inte finns registrerat behöver du inkomma med underlag innan din kurs startar.

Vid kursstarten uppvisas
- Giltig legitimation.

Citat

This course has conducted accordance with STCW-Manilla content. That through pre-study (5h 20 min) and participation in class.

  • Personal survival techniques (table A-VI/1-1)
  • Fire prevention and fire fighting ( table A-VI/1-2)
  • Elementary first aid (table A-VI/1-3)
  • Personal safety and social responsibilities (table A-VI/1-4

Tid

2 dagar, 12:50 - 17:10

Pris

Deltagaravgift 6 850 SEK exkl moms
13 december14 december
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Få platser kvar
10 januari 202311 januari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Få platser kvar
24 januari 202325 januari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
07 februari 202308 februari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Få platser kvar
21 februari 202322 februari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
07 mars 202308 mars 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
21 mars 202322 mars 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
03 april 202304 april 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
03 april 202304 april 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
18 april 202319 april 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
02 maj 202303 maj 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
16 maj 202317 maj 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
30 maj 202331 maj 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
13 juni 202314 juni 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
19 juni 202320 juni 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP