Safety and security training!

Detaljvy-sida

« Bakåt

eKombirefresh - BST, AFF, PSCRB, CCM


Kursens mål

Den här utbildningen föregås av obligatoriska förstudier som motsvarar 18 timmar 40 minuter instruktörsledd undervisning. Vi rekommenderar att tiden planeras in väl för att slutföra dessa innan kursstart.

Målgrupp

Efter genomgången och godkänd samt att samtliga förkunskapskrav är uppnådda registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsen. Du söker själv ut ditt certifikat hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förkunskaper

- Certifikat "Grundläggande säkerhet (STCW Basic Safety)", alternativt behörighet med påteckning om regel VI/1
- Certifikat "Avancerad brandbekämpning", alternativt innehar en behörighet som fartygsbefäl klass VII - Sjökapten eller Maskinbefäl klass VII - Sjöingenjör.
- Certifikat "Handhavande av Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar"
- Certifikat ”Krishantering & Mänskligt beteende (Crowd and Crisis Management)”
- Bevis på tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste femårsperioden
- Svenskt sjöläkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW 2010 Manila för sjögående personal.

Förkunskapskraven kontrolleras på dina sidor hos Transportstyrelsens sjömanswebb. Om något av ovanstående inte finns registrerat behöver du inkomma med underlag innan din kurs startar.

Vid kursstarten uppvisas
- Giltig legitimation.

Citat

This course has conducted accordance with STCW-Manilla content. That through pre-study (18h 40 min) and participation in class.
  • STCW-Manila content A-VI/1-1-4
  • STCW-Manila content A-VI/3
  • STCW-Manila content A-VI/2-1
  • STCW-Manila content A-V/2, 2-6

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:10

Pris

Deltagaravgift 17 850 SEK exkl. moms
Stockholm
12 februari 2024 08:00-17:0013 februari 2024 07:30-18:0014 februari 2024 08:00-18:00
Platser kvar
11 mars 2024 08:00-17:0012 mars 2024 07:30-18:0013 mars 2024 08:00-18:00
Platser kvar
08 april 2024 08:00-17:0009 april 2024 07:30-18:0010 april 2024 08:00-18:00
Platser kvar
06 maj 2024 08:00-17:0007 maj 2024 07:30-18:0008 maj 2024 08:00-18:00
Platser kvar
03 juni 2024 08:00-17:0004 juni 2024 07:30-18:0005 juni 2024 08:00-18:00
Platser kvar

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP