Safety and security training!

Detaljvy-sida

« Bakåt

eKombirefresh - BST, PSCRB, CCM


Kursens mål

Den här utbildningen föregås av obligatoriska förstudier som motsvarar 12 timmar instruktörsledd undervisning. Vi rekommenderar att tiden planeras in väl för att slutföra dessa innan kursstart.

Målgrupp

Efter genomgången och godkänd samt att samtliga förkunskapskrav är uppnådda registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsen. Du söker själv ut ditt certifikat hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förkunskaper

- Certifikat "Grundläggande säkerhet (STCW Basic Safety)", alternativt behörighet med påteckning om regel VI/1
- Certifikat "Handhavande av Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar"
- Certifikat ”Krishantering & Mänskligt beteende (Crowd and Crisis Management)”
- Bevis på tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste femårsperioden
- Svenskt sjöläkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW 2010 Manila för sjögående personal.

Förkunskapskraven kontrolleras på dina sidor hos Transportstyrelsens sjömanswebb. Om något av ovanstående inte finns registrerat behöver du inkomma med underlag innan din kurs startar.

Vid kursstarten uppvisas
- Giltig legitimation.

Citat

This course has conducted accordance with STCW-Manilla content. That through pre-study (12 h) and participation in class.

  • STCW-Manila content A-VI/1-1-4
  • STCW-Manila content A-VI/2-1
  • STCW-Manila content A-V/2, 2-6

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:40

Pris

Deltagaravgift 17 500 SEK exkl moms
23 januari 202324 januari 202325 januari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
20 februari 202321 februari 202322 februari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
15 maj 202316 maj 202317 maj 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP