Safety and security training!

Detaljvy-sida

« Bakåt

eKombirefresh - BST, PSCRB, FRB, MFA


Kursens mål

Den här utbildningen föregås av obligatoriska förstudier som motsvarar 12 timmar instruktörsledd undervisning. Vi rekommenderar att tiden planeras in väl för att slutföra dessa innan kursstart.

Målgrupp

Efter genomgången och godkänd samt att samtliga förkunskapskrav är uppnådda registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsen. Du söker själv ut ditt certifikat hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förkunskaper

- Certifikat "Grundläggande säkerhet (STCW Basic Safety)", alternativt behörighet med påteckning om regel VI/1
- Certifikat "Handhavande av Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar"
- Certifikat ”Snabba beredskapsbåtar (Fast Rescue Boat)”
- Bevis på tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste femårsperioden
- Svenskt sjöläkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW 2010 Manila för sjögående personal.

Förkunskapskraven kontrolleras på dina sidor hos Transportstyrelsens sjömanswebb. Om något av ovanstående inte finns registrerat behöver du inkomma med underlag innan din kurs startar.

Vid kursstarten uppvisas
- Giltig legitimation.

Citat

This course has conducted accordance with STCW-Manilla content. That through pre-study (12h) and participation in class.

  • STCW-Manila content A-VI/1-1-4
  • STCW-Manila content A-VI/2-1
  • STCW-Manila content A-VI/2-2
  • STCW-Manila content A-VI/4-1

Tid

4 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 18 600 SEK exkl moms
4 dagar mellan 20 - 23 mars 2023
Schema
20 mars 2023
21 mars 2023
22 mars 2023
23 mars 2023
Stäng
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP