Safety and security training!

Detaljvy-sida

« Bakåt

eKombirefresh - BST, PSCRB, FRB


Kursens mål

Den här utbildningen föregås av obligatoriska förstudier som motsvarar 12 timmar instruktörsledd undervisning. Vi rekommenderar att tiden planeras in väl för att slutföra dessa innan kursstart.

Målgrupp

Efter genomgången och godkänd samt att samtliga förkunskapskrav är uppnådda registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsen. Du söker själv ut ditt certifikat hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förkunskaper

- Certifikat "Grundläggande säkerhet (STCW Basic Safety)", alternativt behörighet med påteckning om regel VI/1
- Certifikat "Handhavande av Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar"
- Certifikat ”Snabba beredskapsbåtar (Fast Rescue Boat)”
- Bevis på tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste femårsperioden
- Svenskt sjöläkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW 2010 Manila för sjögående personal.

Förkunskapskraven kontrolleras på dina sidor hos Transportstyrelsens sjömanswebb. Om något av ovanstående inte finns registrerat behöver du inkomma med underlag innan din kurs startar.

Vid kursstarten uppvisas
- Giltig legitimation.

Citat

The course has been conducted in accordance with STCW-Manila and consists of eLearning (12h) and participation in class.

  • STCW A-VI/1-1, 1-2, 1-3 and 1-4
  • STCW A-VI/2-1
  • STCW A-VI/2-2

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 12 100 SEK exkl moms
10 januari 202311 januari 202312 januari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
07 februari 202308 februari 202309 februari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
21 mars 202322 mars 202323 mars 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
03 april 202304 april 202305 april 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
02 maj 202303 maj 202304 maj 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
30 maj 202331 maj 202301 juni 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
19 juni 202320 juni 202321 juni 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP