Safety and security training!

Detaljvy-sida

« Bakåt

Kombirefresh - BST, PSCRB, MFA


Kursens mål

Den här utbildningen föregås av obligatoriska förstudier som motsvarar 12 timmar instruktörsledd undervisning. Vi rekommenderar att tiden planeras in väl för att slutföra dessa innan kursstart.

Målgrupp

Efter genomgången och godkänd samt att samtliga förkunskapskrav är uppnådda registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsen. Du söker själv ut ditt certifikat hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förkunskaper

- Certifikat "Grundläggande säkerhet (STCW Basic Safety)", alternativt behörighet med påteckning om regel VI/1
- Certifikat "Handhavande av Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar"
- Bevis på tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste femårsperioden
- Svenskt sjöläkarintyg som uppfyller kraven enligt STCW 2010 Manila för sjögående personal.

Förkunskapskraven kontrolleras på dina sidor hos Transportstyrelsens sjömanswebb. Om något av ovanstående inte finns registrerat behöver du inkomma med underlag innan din kurs startar.

Vid kursstarten uppvisas
- Giltig legitimation.

Citat

This course has conducted accordance with STCW-Manilla content. That through pre-study (12h) and participation in class.
  • STCW-Manila content A-VI/1-1-4
  • STCW-Manila content A-VI/2-1
  • STCW-Manila content A-VI/4-1

Tid

3 dagar, 08:00 - 17:10

Pris

Deltagaravgift 16 250 SEK exkl. moms
Stockholm
27 maj 07:30-18:0028 maj 08:00-18:0029 maj 08:00-15:45
Platser kvar
24 juni 07:30-18:0025 juni 08:00-18:0026 juni 08:00-15:45
Platser kvar
09 september 07:30-18:0010 september 08:00-18:0011 september 08:00-15:45
Platser kvar
07 oktober 07:30-18:0008 oktober 08:00-18:0009 oktober 08:00-15:45
Platser kvar
04 november 07:30-18:0005 november 08:00-18:0006 november 08:00-15:45
Platser kvar
02 december 07:30-18:0003 december 08:00-18:0004 december 08:00-15:45
Platser kvar

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP