Safety and security training!

Detaljvy-sida

« Bakåt

eMedical Care


Kursens mål

Den här utbildningen föregås av obligatoriska förstudier som motsvarar 16 timmar instruktörsledd undervisning. Vi rekommenderar att tiden planeras in väl för att slutföra dessa innan kursstart.

Målgrupp

Efter genomgången och godkänd kurs samt att samtliga förkunskapskrav är uppnådda registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsen. Du söker själv ut ditt certifikat hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förkunskaper

- Du behöver inte några intyg för att gå den här kursen.

Vid kursstarten uppvisas
- Giltig legitimation.

Citat

Content according to TSFS 2020:90 and STCW Manila sektion A-VI/4 and tabell A-VI/4-2

  • Diseases (19 hours)
  • Care of casualty (15 hours)
  • Aspects of nursing (3,5 hours)
  • External assistance (3 hours)
  • Keeping records and copies of applicable regulations (0,5 hours)

Tid

2 dagar, 08:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 11 500 SEK exkl moms
12 - 13 december
Stockholm Training Port (Frihamnen)
En plats kvar
23 - 24 januari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
20 - 21 februari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Få platser kvar
20 - 21 mars 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
17 - 18 april 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
15 - 16 maj 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
12 - 13 juni 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP