Safety and security training!

Detaljvy-sida

« Bakåt

Fast Rescue Boat


Kursens mål

Den här utbildningen föregås inte av obligatoriska förstudier.

Målgrupp

Efter genomgången och godkänd samt att samtliga förkunskapskrav är uppnådda registrerar vi dig som godkänd på Transportstyrelsen. Du söker själv ut ditt certifikat hos Transportstyrelsens E-tjänster.

Förkunskaper

- Certifikat "Handhavande av Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar"
- Bevis på tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste femårsperioden

Förkunskapskraven kontrolleras på dina sidor hos Transportstyrelsens sjömanswebb. Om något av ovanstående inte finns registrerat behöver du inkomma med underlag innan din kurs startar.

Vid kursstarten uppvisas
- Giltig legitimation.

Citat

Conducted STCW-Manila content (table A-VI/2-2):

  • Understand the construction, maintenance, repair and outfitting of fast rescue boat
  • Take charge of the launching equipment and appliance as commonly fitted, during launching and recovery
  • Take charge of a fast rescue boat as commonly fitted, during launching and recovery
  • Take charge of a fast rescue boat after launching
  • Operate a fast rescue boat engine

Tid

2 dagar, 09:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 12 500 SEK exkl moms
11 januari 202312 januari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Få platser kvar
08 februari 202309 februari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
22 mars 202323 mars 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
04 april 202305 april 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
03 maj 202304 maj 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
31 maj 202301 juni 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
20 juni 202321 juni 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP