Safety and security training!

Detaljvy-sida

« Bakåt

Uppgradering Fartygsbefäl klass 8


Kursens mål

Du kommer att vara med under en Fartygsbefäl klass 8 kurs. Den kursen föregås av förstudier som ska vara genomförda innan utbildningen börjar. Du kommer inte att närvara under avsnitten för navigation men läser med fördel igenom avsnittet nedan i Radarboken innan du kommer till oss.
Lycka till!

Sidhänvisning Radar i Skärgården
Sidorna: 6-7

Målgrupp

Efter kursen behöver du skriva prov för fartygsbefäl klass 8 för att få ut din examen. När du uppgraderar ditt kustskepparintyg till Fartygsbefäl klass 8 skriver du inte navigationsdelen men kommer att skriva de delar som innehåller, författning, radar ochVHF. Du väljer själv ett examinationsdatum som vi rekommenderar ligger max två veckor efter avslutad kurs. Provet skrivs för en examinator från Chalmers som registrerar din examen efter godkänt prov. Examinatorn övervakar och rättar provet på plats med var och en. Avgiften betalas på plats direkt till examinatorn. Tänk på att du behöver gennomföra din examination för uppgradering inom 1 år efter din godkända examen i kustskepparintyget.

Boka din examination här, skrivningen sker i samband med våra skrivningar för Fartygsbefäl klass 8.

Förkunskaper

Fartygsbefäl klass 8 är kursen för dig som vill framföra båtar i kommersiellt syfte. Med utbildningsbeviset får du framföra fartyg upp till 20 brutto i inre fart med maximalt 12 passagerare. Kursen är även perfekt för dig som vill ha en gedigen utbildning för fritidsbåtlivet.

Efter kursen

Vi vill gratulera dig för en väl genomförd kurs! Har du blivit inspirerad och vill fortsätta att utveckla dina kunskaper så rekommenderar vi dig att gå vidare med handhavande av snabba fartyg. Vi erbjuder dig 10% (1499kr) rabatt på kursavgiften. Boka här och ange nästasteghsf

Citat

Deltagaren har genomgått nedan moment i enlighet med TSFS 2011:116 bilaga 3

1) Sjösäkerhet 2) Brand 3) Sjukvård 4) Radar 5) Bryggtjänst

Tid

5 dagar, 09:00 - 17:00

Pris

Deltagaravgift 6 396 SEK exkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP