eCrowd and Crisis Management – Krishantering och mänskligt beteende (CCM)

eCrowd and Crisis Management – Krishantering och mänskligt beteende (CCM)

6 850 kr exkl. moms

Utbildningen är för dig som arbeta till sjöss på större passagerarfartyg i någon av befattningarna; befälhavare, överstyrman, maskinchef, 1:e maskinisten eller i annan roll med direkt ansvar för passagerare i en nödsituation. Utbildningen följer direktiven i enligt Manila STCW-koden A-V/2-4, 2-6. Efter utbildningen kan du ansöka för det internationella certifikatet Crisis and Crowd Management (CCM).

Utbildningen är uppbyggd på att egna elektroniska förstudier skall genomföras för att medverka på resterande del av kursen.

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

Stockholm
25 oktober 10:00-17:0026 oktober 08:00-15:00
Platser kvar
22 november 10:00-17:0023 november 08:00-15:00
Platser kvar
22 januari 2024 10:00-17:0023 januari 2024 08:00-15:00
Platser kvar
19 februari 2024 10:00-17:0020 februari 2024 08:00-15:00
Platser kvar
18 mars 2024 10:00-17:0019 mars 2024 08:00-15:00
Platser kvar
15 april 2024 10:00-17:0016 april 2024 08:00-15:00
Platser kvar
13 maj 2024 10:00-17:0014 maj 2024 08:00-15:00
Platser kvar
10 juni 2024 10:00-17:0011 juni 2024 08:00-15:00
Platser kvar
08 juli 2024 10:00-17:0009 juli 2024 08:00-15:00
Platser kvar

Beskrivning

OM KURSEN: För dig som har direkt ansvar för passagerare i en nödsituation ombord, krävs en grundläggande utbildning i krishantering och mänskligt beteende enligt STCW Manila. Kursen ger dig kunskap och förståelse för reaktioner och beteende i extrema situationer, att bemöta passagerare i nödsituationer, hantering av egen och besättningens reaktioner, uppföljningsstrategier efter en extrem händelse, fartygets säkerhetsorganisation samt optimalt utnyttjande av fartyget resurser vid exempelvis en evakuering.

Safetygruppen är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare.

Hur är CCM utbildningen upplagd?

UPPLÄGG: Utbildningen är uppbyggd på att egna elektroniska förstudier skall genomföras för att medverka på resterande del av kursen.

Vid uppstart valideras dina kunskaper från de förstudier du har genomfört inför kursen. Därefter genomförs kursens praktiska moment. För att befästa kunskaperna på bästa sätt i långtidsminnet så varvas de praktiska momenten med föreläsningar, reflektioner och diskussion.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

  • Organisation av fartygets säkerhetsorganisation
  • Optimalt utnyttjande av resurser
  • Agerandet vid nödsituationer
  • Kontrollen av passagerare och annan personal i en nödsituation
  • Kommunikationen under en nödsituation

LÄNGD: 2 dagar + förstudier online

FÖRKUNSKAPSKRAV: Ett krav för att delta på utbildningen är en ålder av minst 18år.

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Vid ett hundraprocentigt närvarande och att alla moment är genomförda under utbildningen, utfärdas ett kursintyg.

Kursintyget bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med STCW Manila konventionen A-V/2-4, 2-6 och Transportstyrelsens författningssamling TSFS [2013:47].

Med kursintyg kan du ansöka om det internationella certifikatet från Transportstyrelsen med en giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Inför utbildning får du tillgång till förstudiematerial via e-learningplattformen eAcademy.

BOENDE: Önskas boende i samband med utbildning, kan det bokas med lätthet under fliken ”Boende” i menyraden.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”eCrowd and Crisis Management – Krishantering och mänskligt beteende (CCM)”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *