KOMBIREFRESH: Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boats & Medical First Aid

KOMBIREFRESH: Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boats & Medical First Aid

20 600 kr exkl. moms

Denna kombinationen är framtagen för dig som jobbar för ett rederi som har internpolicy att även grundläggande sjukvård ombord skall uppdateras och samtidigt vill uppdatera certifieringarna:

 • Grundläggande säkerhets för Sjöpersonal (Basic Safety)
 • Avancerad Brandbekämpning (Advanced Fire Fighting)
 • Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar (Proficiency in Survival Craft & Rescue Boats)
 • Grundläggande Sjukvård Ombord (Medical First Aid)

Utbildningen följer direktiven i enligt STCW-koden A-VI/1-1 till 1-4, A-VI/3, VI/2-1 och A-VI/4-1. Efter utbildningen kan du förnya dina certifikat för Grundläggande Säkerhet för Sjöpersonal (BST), Avancerad Brandbekämpning (AFF), Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar (PSCRB) och Grundläggande Sjukvård Ombord (MFA) i ytterligare fem år.

Upplägget på utbildningen är uppbyggt på att egna elektroniska förstudier skall genomföras för att medverka på resterande del av kursen.

I kurspriset ingår lunch och fika.

Mer information om kursen och dess upplägg finner du längre ner på sidan.

10 oktober11 oktober12 oktober
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
14 november15 november16 november
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
12 december13 december14 december
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
23 januari 202324 januari 202325 januari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
20 februari 202321 februari 202322 februari 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
20 mars 202321 mars 202322 mars 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
17 april 202318 april 202319 april 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
15 maj 202316 maj 202317 maj 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar
12 juni 202313 juni 202314 juni 2023
Stockholm Training Port (Frihamnen)
Platser kvar

Beskrivning

OM KURSEN: Du kommer att få:

Grundläggande säkerhet för Sjöpersonal – Uppdatering och repetition av grunderna i överlevnadsteknik, sjukvård, hantering av livflotte, evakuering och brandskydd. Möjlighet kommer även att ges till att repetera grundläggande rökdykning och handhavande av olika släckmedel/släcktekniker.

Avancerad Brandbekämpning – Uppdatering och repetition i att räddningsledartaktik, utformandet av en brandbekämpningsorganisation, bekämpning av bränder där farligt gods är involverat, vilka problem som kan uppstå i samband med brandbekämpning samt hur att erhålla en effektiv ledning.

Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar – Uppdatering och repetition i hanteringen av räddningsfarkoster och livflottar i samband med evakuering av fartyg.

Grundläggande Sjukvård Ombord – Denna del är inte en fortbildningskurs (sk. Refresh), utan är en grundkurs i enlighet med STCW-Manila sektion A-VI/4-1. Kombinationen är framtagen för dig som jobbar för ett rederi som har internpolicy att även grundläggande sjukvård ombord skall uppdateras. Kursen tar upp den grundläggande medicinska baskunskap som krävs, för att på ett rätt sätt kunna omhänderta skadade och sjuka ombord.

Safetygruppen är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare. Brandteori och praktik genomförs av särskilt sakkunniga på brandskydd ombord.

UPPLÄGG: Upplägget på utbildningen är uppbyggt på att egna elektroniska förstudier skall genomföras för att medverka på resterande del av kursen.

Vid uppstart valideras dina kunskaper från de förstudier du har genomfört inför kursen. Därefter genomförs kursens praktiska moment. För att befästa kunskaperna på bästa sätt i långtidsminnet så varvas de praktiska momenten med föreläsningar, reflektioner och diskussion.

INNEHÅLL: Utbildningen följer Transportstyrelsens krav och omfattar följande huvuddelar:

Grundläggande säkerhet för Sjöpersonal
Del A – Överlevnadsteknik
Del B – Grundläggande Brandskydd
Del C – Första Hjälpen
Del D – Personlig säkerhet och socialt ansvar

Avancerad Brandbekämpning
Del A – Brandskydd, teori
Del B – Praktiska insats- och ledningsövningar

Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar
Del A – Handhavande av farkoster och båtar
Del C – Hantering av utrustning och överlevande
Del D – Nödsignaler

Grundläggande Sjukvård Ombord

 • Kroppsuppbyggnad och funktion
 • Toxikologiska faror ombord, inklusive användning av MFAG
 • Undersökning av olycksplats och patient
 • Nack- och ryggskador
 • Brännskador, skållning och effekter av värme och kyla
 • Frakturer, luxationer och muskelskador
 • Medicinsk rådgivning via radio
 • Hjärtstillestånd, drunkning och kvävning
 • mm.

LÄNGD: 3 dagar

FÖRKUNSKAPSKRAV: För att få delta på utbildningen, krävs att du:

 • Uppvisar ett tidigare certifikat för grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety), alternativt innehar en behörighet med påteckning om regel VI/1

SAMT

 • Uppvisar ett tidigare certifikat för Avancerad Brandbekämpning (Advanced Fire fighting)

SAMT

 • Uppvisar ett tidigare certifikat för Räddningsfarkoster och Beredskapsbåtar (Survival craft and rescue boats)

Ovanpå detta skall du även ha genomfört minst tre månaders sjötjänstgöring inom den senaste fem årsperioden, samt kunna uppvisa ett giltigt läkarintyg för sjöfolk enligt STCW Manila.

Uppfyller du INTE ovanstående förkunskapskrav är du varmt välkommen att delta på grundutbildningen för den aktuella kursen.

KURSINTYG/CERTIFIKAT: Vid ett hundraprocentigt närvarande och att alla moment är genomförda under utbildningen, utfärdas ett kursintyg.

Kursintyg bevisar att kunskapsmålen är uppnådda i enlighet med STCW Manila-konventionen regel A-VI/1-1 till 1-4, A-VI/3,  VI/2-1 och A-VI/4-1.

Med kursintyg kan du förnya det internationella certifikatet från Transportstyrelsen och det med ytterligare en giltighetsperiod om fem år.

LITTERATUR: Inför utbildning får du tillgång till förstudiematerial via e-learningplattformen eAcademy.

BOENDE: Önskar du boka boende i samband med utbildningen, kan det med lätthet göras under rubriken ”Boende” i menyraden.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “KOMBIREFRESH: Basic Safety, Advance Fire Fighting, Rescue Boats & Medical First Aid”

Din e-postadress kommer inte publiceras.