Safety and security training!

STCW-Refreshvecka

Nedan finner du en översikt hur sk. Kombirefresh veckorna är strukturerade. Med det kan utläsa hur kurserna avlöser varandra, vilket underlättar planeringen till att förnya dina säkerhetscertifikat.

Om du har behov av att inom ett år förnya Basic Safety i kombination med Advanced Fire Fighting och/eller Survival Craft and Rescue Boat, se vår STCW-Refresh Guide här…

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP