Safety and security training!

Sjöfart

[title_subtitle title=”Sjöfart” title_size=”38″]

STCW-certifikat

Safetygruppen som en del i Navigationsgruppen, är godkänd utbildningsanordnare av Transportstyrelsen enligt STCW-konventionen. Samtliga instruktörer har erfarenhet och goda referenser inom ämnesområdena och som utbildare.

Grundkurserna är för förstagångsutfärdande och Fortsättningskurserna till förnyelse (sk. refresh) av befintligt certifikat. För att underlätta för dig att förnya flera av dina sjösäkerhetscertifikat, kan vi erbjuda olika paketeringar som vi kallar ”Kombirefresh”.

Knappar Grundkurser

Knappar Fortsättningskurser

Knappar Kombirefresh

Nationella Certifikat

Här finner du de nationella kurserna som är fastslagna av Transportstyrelsen, vilka är förberedande till de lokala certifieringskraven inom sjösäkerhet. Här återfinner du bl.a. kurserna ”Säkerhetsutbildning för Tjänstgöring på Fiskefartyg” och ”Grundläggande Sjösäkerhetsutbildning, inre fart

Knappar Nationella kurser

Övrigt

Knappar Nationella kurser

Safetygruppen ©2015. Alla rättigheter förbehålles Allmänna villkor

Developed and powered by GO MO GROUP